Lisans Programı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

 

 

AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr. Tanju Pekin (Jinekolojik Onkoloji)

Prof. Dr. Hüsnü Gökaslan (Jinekolojik Onkoloji)

Prof. Dr. Begüm Yıldızhan (Reprodüktif Endokrinoloji, İnfertilite-IVF)

Prof Dr. Tevfik Yoldemir (Reprodüktif Endokrinoloji, İnfertilite-IVF)

Doç. Dr. Esra Esim Büyükbayrak (Perinatoloji, Fetal Maternal Tıp)

Yrd.Doç.Dr. Gökçe Anık İlhan

Yrd.Doç.Dr. Sunullah Soysal

 

TANIMLAMA

 

Programın adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi

 

Uzmanlık eğitim kurumu: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve  

                                              Doğum Anabilim Dalı

 

Uzmanlık eğitim süresi: 4 (dört) yıl

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum; puberte, üreme çağı ve menopoz dönemlerindeki kadınların sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenmekte ve geniş bir popülasyona hitap etmekte olan bir uzmanlık dalıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nü şu alt dallara ayırmak mümkündür:

 

* Reprodüktif Endokrinoloji (Menopoz, hirsutizm ve infertilite-tüp bebek ile ilgili tanı ve 

    tedavi yöntemleri)

 

* Perinatoloji, Fetal Maternal Tıp (Normal ve yüksek riskli gebeliklerin takibi ve 

   tedavisi)

 

* Jinekolojik Onkoloji (Tüm genital kanserlerin teşhisi, tedavisi)

 

 

   Bu eğitimi almak için, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalınca açılan araştırma görevlisi kadrosuna tıpta uzmanlık sınavı ile girmeye hak kazanmış olmak gerekmektedir.

 

 

Tanım:

Tıp fakültesinden mezun hekimlerin, temel, teorik ve pratik eğitim sonucunda bir Kadın Doğum kliniğini yönetebilecek beceri ve bilgi ile donatıldıkları bir uzmanlık eğitimidir.

 

 

Bilgi Hedefleri:

Kadın Doğum klinik dalı uzmanı olabilmek için gerekli olan tüm teorik ve cerrahi eğitimi vermek;  kliniği yönetecek düzeyde bilgi ve tecrübe kazandırmak, okuyan ve araştıran bilim adamı özelliğini benimseterek hekimin uzmanlık eğitimi sonrası da kadın doğum alanındaki gelişmeleri ve yayınları takip etme alışkanlığını kazandırmak ve böylece uzmanlık sonrası eğitimini sürdürmesini sağlamaktır.

Beceri Hedefleri:

Temel cerrahi bilgi ve becerisini kazandırmak, bu becerilerin ışığında endoskopik ve açık kadın doğum cerrahi girişimleri uygulayabilecek eğitimi vermektir.

 

Davranış Hedefleri:

Uzmanlık öğrencisi hekime gerek uzmanlık eğitimi gerekse sonrasında tıbbi etik ve deontolojik prensiplerden ayrılmadan, hasta ve insan sevgisini en önde tutarak mesleğini yerine getirebilecek davranışları ve ahlaki tutumu kazandırmak; bunun dışında, sosyal yaşamında da hekimliğin gerektirdiği saygın kişilik özelliklerini güçlendirmesini teşvik etmektir. 

 

Anabilim Dalı Tanıtımı:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda 30 yataklı Kadın Doğum servisinde yatan hastaların tedavisi gerçekleştirilmekte, ayrıca aşağıdaki birimlerde ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir.

 

1. Genel Jinekoloji Polikliniği

2. Obstetrik Polikliniği

3. Reprodüktif Endokrinoloji, İnfertilite Polikliniği

4. Jinekolojik Onkoloji Polikliniği

5. Perinatoloji, Fetal-Maternal Tıp Polikliniği

 

 


Bu sayfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından en son 29.03.2018 10:02:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM